Muhterem dostum Sulh Ceza Hakimlerinden Muhammed İkbal Çelik Hocamla Aksaray üzerine hasbihal ettik

Muhterem dostum Sulh Ceza Hakimlerinden Muhammed İkbal Çelik Hocamla Aksaray üzerine hasbihal ettik